/ before
anh em nhà kia có cái ảnh out nét
Ảnh vô vị

Chuyến đi loser

11 months ago • 31 notes

Nói chung là anh cũng vẫn không thích cái chùa này lắm

hừm

11 months ago • 19 notes

Tràng An

11 months ago • 64 notes

lỡ hẹn hoa súng

rớt buồn đến nơi hoa đã đi ngủ mất rồi..

11 months ago • 27 notes

lên Mẫu Sơn tìm đất xây nhà
bullshit
Hải Âu yêu quý hỏng rồi, chụp toàn ra huỳnh quang vị thành niên thôi ==