/ before
Ảnh vô vị

Chuyến đi loser

5 months ago • 31 notes

Nói chung là anh cũng vẫn không thích cái chùa này lắm

hừm

5 months ago • 19 notes

Tràng An

5 months ago • 64 notes

lỡ hẹn hoa súng

rớt buồn đến nơi hoa đã đi ngủ mất rồi..

5 months ago • 27 notes

lên Mẫu Sơn tìm đất xây nhà
bullshit
Hải Âu yêu quý hỏng rồi, chụp toàn ra huỳnh quang vị thành niên thôi ==

cuộc đời nhạt nhẽo vl

7 months ago • 5 notes